Ledelsescoaching?

Filosofisk ledelsescoaching afdækker de rammer, der på det ubevidste plan styrer meget i dit lederskab. Vi bruger blandt andet protreptikken til at øge klarheden og styrken hos dig som leder.

Protreptik... hvad er det?

Protreptikken kommer af græsk og betyder at vende sig mod det, der er betydningsfuldt og vigtigt. Protreptik er en anderledes form for coaching, hvor både coach og fokusperson går på opdagelse sammen i centrale begreber i dit lederskab: Hvad lægger du vægt på? Hvorfor er det sådan? Hvad hvis det var anderledes?

Kontakt?

Du er meget velkommen til at kontakte os uforpligtende og få en snak om, hvad tænkbar, filosofisk ledelsescoaching og protreptik kan gøre for dit lederskab.